Fagervall: ”Vi håller fast i VIK-modellen och har ökat volymen på konditionsträningen”