Stor intervju med VIK:s ordförande Pär Södergren om ekonomin & jämförelse med andra HA-lag: ”En nyckel är att få de stora drakarna att inse att det handlar om arbetskraftskonkurrens”

 

Bloggen fick en längre intervju med VIK:s styrelses ordförande Pär Södergren.

– Det har varit en grymt rolig säsong med ett fantastiskt slutresultat, menar Pär. Men även om alla inblandade ska vara otroligt nöjda med vad som presterats så än ändå känslan att alla ville ha lite mer.

Styrelsens ordförande Pär Södergren är den som leder arbetet i VIK från högsta ledningen, på ideell basis. FOTO: JIMMY GERDIN

Hur mår VIK just nu?

– Jag skulle säga att VIK som helhet mår väldigt bra just nu. Vi kliver in i säsongen som nykomlingar samtidigt som vi har ett oerhört tufft krav vad gäller ekonomin.

– För att klara licenskravet är vi ju tvungna att uppvisa en vinst om minst 1,7 miljoner kronor per sista april 2019. Budgeten som klubbades på årsmötet säger att vi ska göra en vinst om 2,2 miljoner kronor, detta på en prognostiserad omsättning på 27,5 miljoner kronor.

– Dessa siffror ger att vi ska ha en vinstmarginal på 8% – något de flesta företag skulle tycka är ett riktigt högt och svårt mål att nå, menar Pär, som själv är en framgångsrik företagsledare.

– Alla vet ju att vi presterade på topp rent sportsligt även denna säsong, men jag tycker att det är en lika stor bedrift att vi faktiskt kommer klara budgetmålen vad gäller vinsten.

– Även om bokslutsarbetet inte påbörjats ännu så pekar ändå prognoserna på att vi till och med kommer överträffa budgeten något. Något som alla inblandade, både ideella och anställda, har slitit fantastiskt hårt för att göra möjligt. En stor klapp på axeln till alla som gjort det möjligt!

Vilka är nyckelfrågor just nu på ditt bord?

– Det som vi har fokus på denna tid på året handlar mycket om kommande års ekonomi i form av ett gediget budgetarbete – både gällande sport, marknadsförsäljning och givetvis en total budget för både elit- och ungdomsföreningen.

– Vi håller även på med rekrytering för att förstärka sälj-/marknadssidan inför kommande säsong, men kontoret har redan kört igång stenhårt med att träffa våra partners inför kommande säsong.

Många blir nog lite förvånade då Patrik Zetterberg och Thomas Paananen menar att spelarbudgeten för kommande säsong fortsatt är i absolut HA-botten. Hur ser du på det?

– I takt med att vi kommit längre och känner oss mer säkra på budgeten för kommande säsong så har vi även den senaste tiden kunnat delegera en större budgetpeng till sporten än den ursprungliga som Zäta hade att röra sig med.

– Utan att veta hur de andra lagen disponerar sina pengar kommande säsong skulle jag ändå tro att den budgeten numera tillhör mellanskiktet i HockeyAllsvenskan.

Hur ser det ut kring följande punkter, och vad skiljer VIK i stort från andra lags förutsättningar i HA gällande:

– Kommunstöd?

– Något rent passivt stöd utan motprestation finns inte från Västerås Stad vad gäller vår elitverksamhet. Däremot finns ett marknadsavtal som innebär att Västerås Stad får motprestation i form av t.ex. exponering på matchdräkter och ytor i ABB Arena m.m. Hur de andra lagen i Hockeyallsvenskan stöttas av sina respektive kommuner har jag tyvärr ingen kännedom kring.

– Utöver detta finns ett föreningsstöd, som alla föreningar i Västerås kan ta del av, men det är till stor del inriktat på barn- och ungdomar. Detta bygger till stor del på antal medlemmar och aktiviteter under året men premierar även t.ex. jämställdhetsarbete, nytänkande etc.

– Samarbetspartners/sponsring?

– Vi tog såklart ett stort kliv den gångna säsongen jämfört med vår säsong i Hockeyettan och vår försäljning har varit bra. Det känns att förtroendet för varumärket är väldigt stort ju nu och vi siktar såklart på att ta ytterligare kliv kommande säsong.

– Jag uppskattar att vår försäljning, jämfört med många andra hockeyallsvenska klubbar, är bra men relativt storleken på vår stad borde det finnas mer att göra.

– Det jag tror de flesta idrottsföreningar i Västerås upplever som ett problem vad gäller marknadsintäkter är att vi har några väldigt stora bolag med utländska ägare inte ser poängen med att stödja lokal idrott, oavsett om det handlar om elit- eller barnidrott.

– Nyckeln tror jag är att få de stora drakarna att inse att det handlar om arbetskraftskonkurrens jämfört med andra städer i slutändan. Mår barn- och ungdomsidrotten bra samtidigt som det finns attraktiv elitidrott att titta på så finns större möjlighet att attrahera kompetent arbetskraft där hela familjen flyttar och bosätter sig i Västerås före någon annan stad.

– Biljettintäkter?

– Det har ju varit en fantastisk stöttning på läktaren hela säsongen och biljettintäkterna denna säsong har varit bra.

– Vi hamnade ju femma i publikligan om man tittar på antalet sålda biljetter och tack vare detta överträffade vi budgeten på den posten.

– Eget kapital?

– Jag har ingen komplett bild över hur situationen ser ut i Hockeyallsvenskan i dagsläget, vi har haft fullt fokus på att vi ska klara nivån för elitlicensen som säger att alla ska ha 2 miljoner kronor i eget kapital per sista april i år.

– Av vad man har snappat upp i media så är det ju några klubbar som har det betydligt tuffare än andra att klara av dessa regler.

– Jag tycker reglerna är bra eftersom det sätter en miniminivå för konkurrens på lika villkor – man ska inte kunna leva över sina tillgångar och skjuta till pengar som man inte har till t.ex. en sportbudget.

Vad är den egentliga skillnaden varför t.ex. Oskarshamn, Björklöven och Södertälje m.fl. har/haft större spelarbudget än VIK?

– Jag har svårt att kommentera enskilda klubbar då jag inte har någon som helst insyn i de andra klubbarna.

– En reflektion är såklart att vissa t.ex. budgeterar intäkter för ett slutspel, tilldelar dessa intäkter till sportbudgeten men att man hamnar i ekonomiska problem när man missar slutspel. Vi tar vårt ansvar och har inte, och kommer inte kommande säsong, att budgetera för slutspel.

– När vi jämför oss mot andra föreningar kan vi heller inte undgå att se en koppling från vad en modern arena med t.ex. loger etc. ger för möjligheter till intäkter.

– Om man utgår från den sammanställning Mike Helber gjorde i C Mores sändning i mitten av februari, vad gäller spelarbudgetar, och kompletterar den med vad respektive lag/arena har för möjligheter till att hyra ut loger blir bilden rätt tydlig:

6-8 miljoner:
Västervik – 0 loger
Almtuna – 0 loger
Vita Hästen – 6 loger
VIK – 2 loger
Tingsryd – 0 loger

8-11 miljoner:
Pantern – 0 loger
Oskarshamn – 1 loge
Karlskoga – 8 loger
Karlskrona – 7 loger

11-16 miljoner:
Södertälje – 22 loger
AIK – 0 loger
Leksand – 36 loger
Modo – 48 loger
Björklöven – 21 loger

Vad kan du säga om det preliminära resultatet för säsongen som gick?

– Som sagt så säger prognosen att vi kommer överträffa budgeten, som sa 2,2 miljoner i vinst, något. Bokslutet kommer bli klart någon gång i slutet av maj.

Lider ni fortfarande av gamla ”ekonomiska synder”, som fortfarande drar ner er?

– Både ja och nej skulle jag säga. Rent ekonomiskt gör vi det inte längre men som arbetsgivare finns mer att önska.

– Som sagt är det många som har slitit fantastiskt hårt under en lång tid och det känns bra att vi sakta men säkert kan förstärka personalstyrkan och förbättra arbetsmiljön, något som demonterades efter rekonstruktionen och under vår tid i Hockeyettan.

– Att vi förstärker personalstyrkan är också en nödvändighet för att utveckla intäkterna ännu mer, säger den tillmötesgående ordföranden avslutningsvis.

snapFB:
a:1:{i:0;a:46:{s:11:"rpstBtwDays";a:5:{i:0;s:1:"1";i:1;s:1:"2";i:2;s:1:"3";i:3;s:1:"4";i:4;s:1:"5";}s:11:"rpstRndMins";s:2:"15";s:12:"rpstPostIncl";s:0:"";s:8:"rpstType";s:1:"2";s:12:"rpstTimeType";s:0:"";s:12:"rpstFromTime";s:0:"";s:10:"rpstToTime";s:0:"";s:10:"rpstOLDays";s:0:"";s:10:"rpstNWDays";s:0:"";s:10:"nxsCPTSeld";s:0:"";s:7:"tagsSel";s:0:"";s:11:"rpstBtwHrsT";s:2:"21";s:8:"tagsSelX";s:0:"";s:14:"rpstBtwHrsType";s:1:"A";s:11:"rpstBtwHrsF";s:1:"8";s:5:"nDays";s:0:"";s:4:"nHrs";s:0:"";s:5:"proxy";s:0:"";s:5:"fltrs";a:4:{s:14:"nxs_cats_names";a:0:{}s:14:"nxs_tags_names";a:0:{}s:23:"nxs_count_meta_compares";s:1:"1";s:23:"nxs_count_term_compares";s:1:"1";}s:7:"fltrsOn";s:0:"";s:4:"nMin";s:0:"";s:5:"qTLng";s:0:"";s:1:"v";i:360;s:2:"do";s:1:"0";s:5:"nName";s:13:"vikfancentral";s:9:"msgFormat";s:77:"Nytt inlägg (%TITLE%) på %SITENAME%. %IMG% %ANNOUNCE%. Läs mer här: %URL%";s:10:"msgAFormat";s:0:"";s:11:"msgATFormat";s:0:"";s:11:"msgACFormat";s:0:"";s:6:"appKey";s:15:"273915312709351";s:6:"appSec";s:32:"fe27f80941db1b1766c39d6cd8a82955";s:4:"pgID";s:13:"vikfancentral";s:11:"accessToken";s:0:"";s:8:"authUser";s:0:"";s:12:"authUserName";s:0:"";s:15:"pageAccessToken";s:0:"";s:15:"appsecret_proof";s:0:"";s:8:"postType";s:1:"I";s:10:"attachInfo";s:1:"F";s:6:"imgUpl";s:1:"T";s:5:"fbURL";s:37:"http://www.facebook.com/vikfancentral";s:8:"destType";s:0:"";s:11:"attachVideo";s:1:"N";s:10:"riComments";i:0;s:12:"riCommentsAA";i:0;s:3:"tpt";s:0:"";}}
snap_isAutoPosted:
1555063419
snap_MYURL:
snapEdIT:
1
snapTW:
s:421:"a:1:{i:0;a:12:{s:2:"do";s:1:"1";s:9:"msgFormat";s:51:"%TITLE% %SURL% #vikhockey #twittpuck #vikfancentral";s:8:"attchImg";s:1:"0";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:4:"doTW";i:0;s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:19:"1116643037973762050";s:7:"postURL";s:60:"https://twitter.com/VIKFanCentral/status/1116643037973762050";s:5:"pDate";s:19:"2019-04-12 10:03:41";}}";

7 Kommentarer

 1. Freddan

  Tycker man borde kunna höja biljettpriserna lite.

  Förstår inte varför det är lägre priser i Västerås än för övriga HA-lag i närområdet.

  1. Bozo

   Ja det är dax nu. Förstår att man i nystarten vill locka tillbaka publiken och inte höja priserna i återkomsten. Men det ska inte behövas nu.

 2. robert jonsson

  Kruse gjorde en väldigt bra säsong i år och landade på över 92% räddningar. Tidigare säsonger har han dock legat på 90% i räddningar i HA. Så det gäller o inte rusa i väg på grund av en lyckad säsong o ställa orimliga krav på honom.
  Men tror att han kan leverera även framöver.

 3. Bozo

  Intäkter från spelare som redan skrivit på för SHL-lag utgår jag kommer bokföras på säsong 19/20 och påverkar därför inte resultatet denna säsong som formellt väl tar slut 30:e april.

 4. Bozo

  Ni diskuterade inte försäljningen under matcherna. Hur fungerar intäkterna från Rocklunda Restaurang och Bistro som jag förstår ägs av idrottsföreningarna på Rocklunda? Hur mycket tillfaller VIK vid försäljning av mat och dryck under matcherna?

Tweets

Mikael Norén - AvatarVIKFanCentralMikael Norén

RT @mrklimp: Pratade med Thomas Fröberg för en stund sedan. Det blir ingen Mikael Frycklund i IK Oskarshamn nästa säsong. https://t.co/xmBM…

SvaraRetweetFavorit
Rexxius - AvatarRexxiusRexxius

@trucken021 @VIKFanCentral Visst har han gjort korkade grejer - men tror en hel del av det grundas i frustration öv… https://t.co/t4ZNMQTc3j

SvaraRetweetFavorit
marcus wikman - Avatarmarcuswikmanmarcus wikman

@Stiffen80 @VIKFanCentral Tänk va olika vi kan uppfatta denna sport och dess utövare 😅

SvaraRetweetFavorit
Tobias Hjelm - Avatarhjelmtobias83Tobias Hjelm

@Stiffen80 @VIKFanCentral Inte lätt att vara bäst i serien och slutspelet om man inte har typ 5-6 killar av samma k… https://t.co/rwU6sjuZho

SvaraRetweetFavorit

Socialt

Ge ditt stöd till oss via PayPal:

Stöd VIKFanCentral genom en donation:

Logga in

Skapa ett konto