Kemi med nordamerikanerna blir en nyckel med Jeremy Williams som centralgestalt?