Analys laget del 1 – tränarna: Paananens och Ivarssons goda tränargärningar men även största utmaning just nu

Nya kedjor från ledartrojkan nu. FOTO: RUNE ÅHLÉN