Ex-VIKarna Larriveé och Backman om Erik de la Rose: ”Kylig och bra på att träffa mål”