Inför Oskarshamn med unge Lukas Zetterbergs assister på näthinnan

FOTO: RUNE ÅHLÉN