Inför Södertälje, Robin Jacobsson vill stanna & vad ska in mer efter Langkow?

Lukas Zetterberg behöver komma till skott ofta för att vara effektiv. FOTO: RUNE ÅHLÉN