Ispremiär med högre intensitet och bra uppslutning trots ny division

Bara att räkna hur många som var där. 800?