Mer röster om Skinnars & Östman från Södertälje, Kristianstad och Vimmerby + scout om Frölundas nye Chay Genoway: ”Fred Astaire-liknande fotarbete”

Som #12 i Kristianstad öste Skinnars in assist och hyllades stort. FOTO: RUNE ÅHLÉN