Fagervalls lycka med VIK-backarna men Växjös förlust mot Timrå kan bli kostsam