Eklund om Rouleau, NHL-killarna och om ekonomin: ”Vi har fått in mer pengar på exempelvis entréer än budget och vi ligger bra till”

Brendan Mikkelson finansieras delvis utanför ”normal” budget tack vare starka sponsorer. FOTO: RUNE ÅHLÉN FOTOBLOGG

Centralen fick byta några ord med klubbchef Anders Eklund.

Finns det någon risk att Berglund, Backlund eller Mikkelson måste vända hem av skattetekniska skäl som exempelvis Douglas Murray? 

– Tror inte det. Skillnaden är om du har en dyr försäkring och är över 26 år (högre sociala avgifter ), gissar jag. (Reds. anm: Detta är mycket avancerat skattetekniskt, läs mer här i VLT där Eklund berättar mer. Denna intervju gjorde jag imorse så VLT:s intervju är färskare.)

Hur går det i Rouleauaffären? Var ligger processen? Får ni pengar?

– Det är på gång. Vi är i slutfasen där även CCM är lite inblandade. Vi är överens men har inte fått några pengar än.

Hur ser möjligheterna ut att förnya Backlunds tvåmånaderskontrakt?

– Backlunds kontrakt löper på. Det var bara vi som kunde säga upp det om vi inte hade råd men det har vi nu. Så vi hoppas han stannar så länge konflikten fortgår.

 Finansieras Mikkelson också externt utanför ”normal” budget? Hur är upplägget där?

– Ja, delvis. Vi har bra koll och vet att vi har råd med honom. Vi har fått in mer pengar på exempelvis entréer än budget och ligger i dagsläget bra till.

Vad tror du om möjligheterna att de som sponsrar NHL-killarna externt fortsätter stötta för nya spelare om NHL drar igång? Har ni lärt er något av detta, exempelvis att det är lättare att få spons om man har ett ansikte på spelaren?

– Jag tror att det här uppläget ska vara kopplat till NHL-killarna och den speciella situation som nu råder. Men som du skriver, kan vi ju lära lite av det här men att hitta killar på den nivån till det priset kommer vi ju sannolikt aldrig mer att göra, menar Anders.