Förväntningar på Langkow & lite om Björklövens Pukka från scout