Glöm inte de toppspelare som lämnade VIK utan att ersättas & så har det gått för dem

Sorkin är en de forwards som saknas. FOTO: RUNE ÅHLÉN