Lukas Zetterberg inte draftad och lite om NJ:s ”shortlist”