Mycket positiv framtidsanda efter årsmötet och tuff kravprofil på center