Skinnars näste i raden att lyfta under Paananen & scout om Matias Sointu som är ny i Oskarshamn

Nya kedjor från ledartrojkan nu. FOTO: RUNE ÅHLÉN