Eklund om Rouleau och möjligheterna att värva back: ”Vi vill ta så liten risk som möjligt men samtidigt ladda in så mycket som möjligt på spelare”