Fagervall om straffläggningar: ”Momentet ska upprepas ännu mer framöver i träningen”