Inför Almtuna: Avgörandets stund för ”J.J.” & expert om AIS start