Noteringar och tankar inför nytt lokalderby mot Köping

Avdelning smart nyförvärv i dubbel bemärkelse - Johan Skiöld. FOTO: RUNE ÅHLÉN