Zäta presenterade sex spelare med förre Leksandsbacken som möjlig huvudfångst

Kenny Källström till höger (försöker kapa Tobias Forsberg) från säsongen då det blev 17 poäng i Leksand.