Fagervall: ”Jag har inte upplevt mättnad utan en stor lust och girighet att vinna mer”