Klurigheter att tänka på efter Karlskoga + några backnamn på marknaden

Den viktigaste frågan just nu är hur det är med Lundberg. FOTO: RUNE ÅHLÉN