Lindh och Mårtensson kommer få hjälp med upprätthålla attityden i VIK