Röster om Kyle Topping från professionella scouter och schweizisk journalist & VIK:s ord om mer snabb och direkt hockey med mer hot i förstavåg ljuv musik

Kyle Topping.