Kort avstämning med ordförande/klubbchef Mattias Jonson: ”Ekonomin är det absolut viktigaste”

Undertecknad bytte några ord med t.f. klubbchef och ordförande Mattias Jonson. Detta genomfördes för någon vecka sedan, har ställt några följdfrågor som jag dock ej fått svar på ännu. Publicerar detta så länge: Mattias,...