Uppföljning av de viktiga frågorna som ställdes inför Timrå