Ytterligare nio namn på marknaden & tänder skiftet gnistan?

Vad händer med Simon St. Cyr som gjort det bra i Enöpings kasse? FOTO: RUNE ÅHLÉN