Avstämning med Anders Eklund: ”Startat med något lägre budget än förra året men bättre än 13/14”