Emil Lundberg valde Mora trots intresse från Västerås