Hur kan VIK absorbera skadan på Oscar Pettersson?

Oscar Pettersson har varit bra, men blir nu borta länge. FOTO: RUNE ÅHLÉN

1 Response

  1. Dodie skriver:

    Tjänstefel om man inte flyttar Cederberg till tredjelinan och ta in någon från J20 som center i fjärdelinan…