”JJ” slutligen klar, inför Almtuna & scout om Djurgårdens René Bourque